Te Reo Maori

Join Te-Umu-A-Riki Mei in an exploration of Maori Te Reo and tikanga, with an acknowledgement of local hapu Ngati Haumia.